Verslag Algemene Ledenvergadering 2018

Op 19 april 2018 was de Algemene Ledenvergadering in de Jozefkerk. Hieronder het verslag.

Lees meer...

Geef je nu op voor het leukste Lustrumfeest van Assen

Lees meer...

Lustrumfeest 7 juli

Zaterdag 7 juli Lustrumfeest Vereniging Assen Oud-Zuid
Opgeven voor het avondprogramma  (vanaf 17.00 uur) kan nog tot en met 1 juli.

Lees meer...

Verslag Algemene Ledenvergadering 2017

ALV 2017

Locatie: Podium Zuidhaege

Aanwezig: circa 30 leden, bestuur

Afwezig: bestuurslid Ronald van der Laan

Lees meer...

Verslag ALV 17 maart 2016

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 MAART 2016

AANWEZIG: Bestuursleden en ca. 25 leden

AFWEZIG: Bestuursleden Ronald van der Laan en Lisette Lesschen

LOCATIE: ICO Zuidhaege

 

1.Opening Voorzitter Jan Edzes opent de vergadering en heet iedereen, namens het bestuur, welkom.

Lees meer...

Website als archief

Beste leden, niet- leden en andere lezers van onze website,

 In het digitale tijdperk waarin we leven zijn websites, Facebookpagina’s en Twitteraccounts niet meer weg te denken. Ook de Vereniging Assen Oud-Zuid is van “alle markten thuis.” Uw bestuur bestaat uit 7 enthousiaste en fanatieke bestuursleden. En voor hen geldt, zoals vaak bij vrijwillige inzet; “liefdewerk oud papier” met heel veel plezier!

 Met deze twee uitgangspunten in gedachten heeft het bestuur gemeend de website die wij tot onze beschikking te hebben niet meer actief te vullen. Een facebook- account (facebook.com/AssenOudZuid) en twitteraccount (@assenoudzuid) zijn sneller en makkelijker bij te houden. Uw eigen nieuwtjes over de buurt kunt u ook makkelijker kwijt en foto’s toevoegen is simpel. De nieuwsitems die wij plaatsen op de website zijn altijd terug te vinden in de nieuwsbrieven die huis aan huis verspreid worden. Dus ook buurtgenoten zonder Facebook of Twitter zijn en blijven op de hoogte van hetgeen speelt in buurt. De website willen we, zoals aangegeven, meer inzetten als archief. De verslagen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zullen daarom wel worden geplaatst. Wanneer er specifieke gevallen zich voordoen, denkt u bijvoorbeeld aan een ledenraadpleging, dan zal ook de website actief zijn. Voor al het overige kunt u ons vinden via mail, via facebook, via twitter of via de analoge nieuwsbrieven!