Machtiging incasso

Door de stijging van het aantal leden vraagt de administratieve verwerking van de contributie veel tijd.
We gaan dit vereenvoudigen door een machtiging voor de automatische incasso te introduceren.

print_machtiging

{readmorelink} Lees meer...{/readmorelink}


U kunt het machtigingsformulier hier downloaden.

Na ondertekening kunt u het formulier bij de penningmeester Michiel Gerding in de brievenbus doen of per post versturen.

Hartelijk dank!