FlorijnAs/Stadsboulevard 1

Op 21 februari 2012 heeft een delegatie van het bestuur overleg gehad met mw. J. Comino (senior projectleider) en dhr. van Loon (verkeerskundige) over de Stadsboulevard.
Met name het knooppunt Port Natalweg/Pelikaanstraat werd uitvoerig besproken, ook in het licht van de toekomstige uitbreiding van het bedrijvenpark Graswijk en de TT hal.

{readmorelink}Lees meer...{/readmorelink}

Onze gesprekspunten:
- wij pleiten voor een veilige ontsluiting van Oud-Zuid richting het noorden en het zuiden voor het autoverkeer.
- de consequenties voor de verkeersbewegingen na afsluiting van dit knooppunt, bv. richting Zuidersingel en Beilerstraat, moeten worden onderzocht.
- een mogelijke oplossing met slimme verkeerslichten behoren o.i. tot de opties.

Van het gesprek is een verslag met afspraken gemaakt door de project secretaris mw. Tijssen.
Het verslag wordt, na het gereedkomen, op de site geplaatst.