Verslag Algemene Ledenvergadering 2013

Op 12 maart jongstleden vond de Algemene Ledenvergadering 2013 plaats. Tijdens de vergadering werden de activiteiten van 2012 toegelicht, de financien doorgelicht, het komende lustrum toegelicht en was er een presentatie van de Stichting Struikelstenen. Het verslag vindt u hier.