Stadsboulevard

Op 9 oktober 2013 is ons bestuurslid Cees Elzer samen met een aantal bewoners van de Plataanweg op uitnodiging van de gemeente op bezoek geweest bij wethouder Matthijsse om uitleg te krijgen over de verder detailinvulling van de kruising Overcingellaan – Port Natalweg als onderdeel van de nieuwe Stadsboulevard.

Zoals gemeld heeft de gemeente gekozen voor de zogenaamde visievariant en ook na inbreng van de uitkomst van onze ledenraadpleging, om hiervan af te wijken, is deze keuze niet gewijzigd. Zie bijgaande schets voor de uiteindelijke situatie.

In eerdere gesprekken was er nog geen definitief besluit genomen over de mogelijkheid om vanuit de Pelikaanstraat linksaf te slaan richting Europaweg Zuid. Afhankelijk van de inrichting van het gedeelte tussen het spoor en de Overcingellaan zou dit nog worden bekeken. Met name vanwege de bereikbaarheid van Assen Oost voor de hulpdiensten is deze mogelijkheid blijven bestaan. Op 9 oktober is verder nog een toelichting gegeven over de ontsluiting van de parkeerplaatsen voor de kantoren langs de Overcingellaan. Er komen hiervoor een inrit en een uitrit in het weggedeelte tussen de spoorwegovergang in de Pelikaanstraat en de Overcingellaan.

De bijeenkomst op 9 oktober was voorlopig de laatste voor ons over dit onderwerp. De vereniging wordt, afhankelijk van verdere ontwikkelingen, op de hoogte gehouden.

 

24 februari 2014