NAM-boringen Assen

Wij hadden u beloofd navraag te doen over de boringen in Assen Zuid. Tijdens de ALV is hier uitgebreid bij stilgestaan. Hieronder in het kort de uitleg van de NAM:

 

Er is geboord onder Assen Zuid (locatie onder Asser Bos) maar deze bleek niet rendabel. Bij de put Eleveld, waar al gas wordt gewonnen, is een extra punt aangeboord voor gaswinning. De put Witten heeft geflaird (affakkelen) en wordt nu getest. Als de gaskraan dicht gaat, heeft dat effect op de kleinere velden zoals in Assen? Dat zijn politieke beslissingen. In de jaren ’70 is besloten dat het gas in Groningen zo lang mogelijk moet worden gespaard. De gasproductie gaat nu naar beneden en dus gaat de gasexport naar beneden, dat betekent dus minder inkomsten voor het Rijk.