Website als archief

Beste leden, niet- leden en andere lezers van onze website,

 In het digitale tijdperk waarin we leven zijn websites, Facebookpagina’s en Twitteraccounts niet meer weg te denken. Ook de Vereniging Assen Oud-Zuid is van “alle markten thuis.” Uw bestuur bestaat uit 7 enthousiaste en fanatieke bestuursleden. En voor hen geldt, zoals vaak bij vrijwillige inzet; “liefdewerk oud papier” met heel veel plezier!

 Met deze twee uitgangspunten in gedachten heeft het bestuur gemeend de website die wij tot onze beschikking te hebben niet meer actief te vullen. Een facebook- account (facebook.com/AssenOudZuid) en twitteraccount (@assenoudzuid) zijn sneller en makkelijker bij te houden. Uw eigen nieuwtjes over de buurt kunt u ook makkelijker kwijt en foto’s toevoegen is simpel. De nieuwsitems die wij plaatsen op de website zijn altijd terug te vinden in de nieuwsbrieven die huis aan huis verspreid worden. Dus ook buurtgenoten zonder Facebook of Twitter zijn en blijven op de hoogte van hetgeen speelt in buurt. De website willen we, zoals aangegeven, meer inzetten als archief. De verslagen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zullen daarom wel worden geplaatst. Wanneer er specifieke gevallen zich voordoen, denkt u bijvoorbeeld aan een ledenraadpleging, dan zal ook de website actief zijn. Voor al het overige kunt u ons vinden via mail, via facebook, via twitter of via de analoge nieuwsbrieven!