Controle wijkschouw

Op dinsdag 23 maart a.s. vindt er een zgn. controleschouw van de wijkschouw plaats.
Samen met enkele gemeente-ambtenaren lopen we de punten na die gemeld en vastgelegd zijn tijdens de grote schouw in juni vorig jaar.
We gaan gezamenlijk na of de afspraken zijn nagekomen en de problemen zijn opgelost.
Zie voor meer informatie www.boc-assen.nl en het artikel Wijkschouw in deze Nieuwsrubriek.

Namens de gemeente zijn aanwezig Dennis Steghuis en Peter Zwaans, namens het BOC Bart Trooster, Hem Craanen en Marjory Visser (ook namens de VCZ).

 

 

2010-03-18