Bezwaar verkeersbesluit Zuidersingel Oostersingel

Op 30 juni j.l. heeft de gemeente Assen het Verkeersbesluit Zuidersingel Oostersingel gepubliceerd.
Dit besluit omvat een aantal verkeersmaatregelen zoals snelheids- en voorrangsregelingen en de voetgangersoversteekplaatsen.

Het bestuur is reeds een aantal jaren actief in het bij de gemeente bepleiten van een veilige oversteekmogelijkheid bij de Oosterhoutstraat en het Drostenlaantje.
De vereniging heeft op de beide gemeentellijke voorlichtingsavonden over de herinrichting van de singels, danook aan wethouder Chris de Wal het verzoek gedaan de bestaande zebra op te nemen in het nieuwe concept.
Verrassend te constateren dat de gemeente het verzoek niet heeft willen honoreren en het besluit bovendien van een magere onderbouwing heeft voorzien.
Voor de vereniging reden om van de bezwaarprocedure gebruik te maken.

Dit bezwaar is onlangs ontvankelijk verklaard, zodat de vereniging is uitgenodigd het bezwaar nader toe te lichten voor de hoorcommissie op 26 oktober.
Hierna zal de hoorcommissie advies uitbrengen aan het college.

Het ingediende bezwaarschrift:

brief college verkeersbesluit pag. 1 brief college verkeersbesluit pag. 2

Een detail van de tekening fase 1,  die op 5 oktober jl. door dhr. Mutgeert, projectleider herinrichting Singels is getoond.
De oversteek van de Oosterhoutstraat naar het Drostenlaantje laat een verhoogd plateau zien van +/- 4 cm.
Het groen gekleurde met de boommotieven is een wandelpad langs het water. Er wordt op dit moment nog nagedacht over het soort 'betegeling'.

detail zuidersingel

 

 

legenda tekening zuidersingel

 

2010-10-19