Hoorzitting Zebra's Zuidersingel

Op 26 oktober heeft ten stadhuize de hoorzitting plaatsgevonden over het ingediende bezwaarschrift 'verwijderen van de zebra's aan de Zuidersingel'

Zie het bezwaarschrift onder de rubriek Nieuws.

Deze hoorzitting geeft de vereniging en de gemeenteambtenaren de gelegenheid op basis van hoor en wederhoor de argumenten nader toe te lichten. De vereniging werd vertegenwoordigd door Fons Poelman en Marjory Visser
De commissie beslist niet zelf, maar brengt advies uit aan het college van B & W. Dit zal +/- 4 weken in beslag nemen.
Daarna beslist het college.

Hieronder treft u de reactie aan van de vereniging die mondeling werd toegelicht en ter hand gesteld aan de hoorcommissie en aanwezige ambtenaren. 
De notitie is samengesteld door Fons Poelman en Tjalling Visser, beiden adviseurs van de vereniging.


 hoorzitting 1  hoorzitting 2  hoorzitting 3  hoorzitting 4