Hartelijk welkom op onze website!

Sinds januari 2009 heeft de Vereniging Assen Oud-Zuid een eigen website, genaamd Assen Oud Zuid. Hier treft u zowel een overzicht van de activiteiten van de vereniging en van de monumentale panden, als andere interessante informatie zoals evenementen/gebeurtenissen die een relatie hebben met de vereniging en Oud-Zuid. Heden en verleden gaan zo hand in hand.

De vereniging wil naast de foto's van de historische panden ook de 'sociale' geschiedenis hiervan verzamelen en publiceren op de site. Practisch elk huis heeft zo z'n eigen verhaal: bv. wie waren de vorige bewoners, welke verbouwingen heeft het ondergaan, zijn er bijzondere situaties geweest gedurende WOII, etc., etc. Wij vragen daarom aan de inwoners van Oud-Zuid om 'hun' geschiedenis op te schrijven, deze zo mogelijk van een foto (s) te voorzien en toe te sturen aan het secretariaat. We denken wat tekst betreft aan maximaal 2 A4tjes. Wilt u een idee krijgen, dan verwijzen we u graag naar de beschrijvingen van enkele panden in het menu-item Historie. Het streven is minimaal 4 verhalen per jaar te mogen plaatsen. Doet u mee?

De leden ontvangen de nieuwsbrieven en uitnodigingen zowel digitaal als via de brievenbus en tevens de zgn. oproep-emails. Deze laatste zijn bedoeld om de leden te attenderen op nieuwe informatie op de site. Heeft u suggesties voor verbetering van de site of andere aandachtspunten, dan zien we uw reactie graag tegemoet via ons secretariaat.

En... zo mogelijk graag tot ziens!

De voorzitter