Filter
 • Nieuwsbrief 2010

  En daar is hij dan eindelijk. Er was danook veel dynamiek dit jaar.
   

  Let op de aanmelding voor de architectuurfotografie, nl. tot 14 december!

  ...
 • Hoorzitting Zebra's Zuidersingel

  Op 26 oktober heeft ten stadhuize de hoorzitting plaatsgevonden over het ingediende bezwaarschrift 'verwijderen van de zebra's aan de Zuidersingel'

  Zie het bezwaarschrift onder de rubriek ...

 • Bezwaar verkeersbesluit Zuidersingel Oostersingel

  Op 30 juni j.l. heeft de gemeente Assen het Verkeersbesluit Zuidersingel Oostersingel gepubliceerd.
  Dit besluit omvat een aantal verkeersmaatregelen zoals snelheids- en voorrangsregelingen en de voetgangersoversteekplaatsen.

 • Zebra's op de Overcingellaan aangebracht

   

  We hebben weer een succesje te melden.

  Sinds vorige week zijn namelijk de 3 zebra's, of VOP's zoals de gemeente die noemt, aangebracht op de Overcingellaan.
  Bewoners van Oud-Zuid kunnen nu aan die kant van hun buurt veiliger oversteken richting Essostation, Spoorstraat

  ...
 • Kinderfestijn en ZBB 2010

  Het Kinderfestijn, dit keer aan het Iepenlaanplantsoen, was weer een hoogtepunt te noemen. 
  Het was even spannend, dat moet gezegd, maar de weergoden waren ons gelukkig
  ...
 • Inloopavond BOC van 18 mei geannuleerd!

  Mogelijk hebben de projectontwikkelaars het momenteel te druk om deel te kunnen nemen aan de Inloopavond met het hieronder genoemde thema.
  Er wordt bekeken of het zinvol is deze te verplaatsen naar het najaar.
  Dus de vermelde datum van 18 mei gaat niet

  ...
 • Vereniging heet nu Assen Oud-Zuid, stuur uw logo suggesties

  Op de algemene ledenvergadering van 25 maart jl. is unaniem ingestemd met de naamsverandering van de vereniging.
  Deze heet vanaf die datum Vereniging Assen Oud-Zuid.

  De statuten, het logo en de te ontwikkelen huisstijl zullen hierop worden aangepast.

  Graag

  ...
 • Controle wijkschouw

  Op dinsdag 23 maart a.s. vindt er een zgn. controleschouw van de wijkschouw plaats.
  Samen met enkele gemeente-ambtenaren lopen we de punten na die gemeld en vastgelegd zijn tijdens de grote schouw in juni vorig jaar.
  We gaan gezamenlijk na of de afspraken zijn nagekomen en de

  ...
 • Jaaroverzicht 2009

  Het Jaaroverzicht bevat de belangrijkste activiteiten van de Vereniging, die in 2009 hebben plaatsgevonden.
  Dit overzicht zal tevens via de brievenbus bij de leden worden bezorgd.

  2010-03-02 

  ...

 • Jaarvergadering 25 maart!

  Dag buurtbewoners,

  Hierbij de digitale versie van de uitnodiging, die ook nog via uw brievenbus zal verschijnen.
  Zoals u ziet hebben we de aanvangsttijd vervroegd naar 19:30 uur in verband met de lengte van het Speciale programma.
  De notulen

  ...
 • Herinrichting Singels, incl. verslag 15 maart

  Op 27 januari jl. heeft er op het gemeentehuis een presentatie plaatsgevonden over de Herinrichting van de Singels.
  De presentatie werd verzorgd door Herman Mutgeert van de gemeente Assen en Mathijs Dijkstra van MD landschapsarchitecten.
  Het

  ...
 • 2010 Nieuwjaarsborrel

  Op 12 januari was er in het ICO weer de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van de vereniging. Vele buurtbewoners gaven acte de presence. Het bestuur was natuurlijk aanwezig (hieronder een deel in beeld).

   

  Er waren weer vele geanimeerde gesprekken.

  Naar de

  ...
 • Reactie Bestuur

  Assen,  21 oktober 2009

  Aan het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Assen

  Onderwerp: reactie op de Nota Verkenning Bereikbaarheid en Inrichting Openbare Ruimte Binnenstad Assen 2009


  Geachte leden van het college en de

  ...
 • Rapport Bereikbaarheid Binnenstad

  Hier kunt u het 

  Sponsoren ZBB

  Vereniging Centrum Zuid bedankt de onderstaande sponsoren die de Zomer Buurt Borrel mede mogelijk hebben gemaakt:

  Geers Banden
  Hotel de Jonge
  Via Terra Schoenen
  Van Driel Advocaten
  Buyways
  Karssens Auto’s
  Galerie de Esch
  De Oude Pastorie ...

 • Historische koetsen door Oud-Zuid

  Op zaterdag 12 september* rijdt een stoet van ongeveer 30 historische koetsen met paarden door Oud-Zuid. Onder het motto 'Uniek staatsbezoek' organiseert de Stichting Oud-Oranje deze tocht die wordt vergezeld door meer dan 70 vorstinnen en vorsten in historische kledij.

  De route voert

  ...
 • AHA Assen

  A.s. donderdag 3 september opent er in het ICO de tentoonstelling AHA, wat staat voor Alledaags Historisch Assen. Vanuit diverse verzamelingen van Assenaren of over Assen worden daar alledaagse zaken getoond.

  Daar is dus heel veel plaatwerk te zien van oude ansichtkaarten en panden

  ...

© 2010-2017 Vereniging Assen Oud-Zuid. Alle rechten voorbehouden.