In 2006 is mij verzocht, door de vereniging Centrum Zuid, een stukje te schrijven over de Wilhelminastraat 19/21. Het gaat hier om het voormalige kantoor pand van Domeinen, waarin de laatste jaren een Sociaal Maatschappelijke Dienst van het Ministerie van Defensie was gezeteld.

Wilhelminastraat 19-21. 

In 1907 doet Dhr. Modderman een aanvraag voor een bouwvergunning "voor den bouw van een dubbel heerenhuis op perceel, sectie I no. 5941 aan den Z.g. Pelinckweg, welk werk zal worden uitgevoerd onder toezicht van den architect Dhr. J.Smallenbroek".

Op de kadastrale kaart van dat jaar is dan ook te zien dat dit één van de eerste huizen is aan deze onverharde weg. De goedkeuring wordt verleend onder voorwaarde dat de vloeren 14 cm hoger gelegd worden dan op de tekening, omdat de gemeente voornemens is om de straat te verharden. De linker woning wordt in 1931 verbouwd en in gebruik genomen als pastorie van de Nederlands Hervormde Gemeente.

In 1963 wordt nr. 21 door Domeinen voor het bedrag van fl. 71.500,00 van de fam. Van Houten gekocht (architect) en 4 jaar later wordt nr. 19 ook door Domeinen gekocht van de Ned.Herv. Gemeente voor fl. 60.000,00. Na de aankoop worden de twee herenhuizen door Domeinen met elkaar verbonden en in gebruik genomen als kantoorpand. Het pand blijft tot 2005 in gebruik als kantoor voor Defensie. 

Het pand valt nu onder Monumentenzorg. Het wordt als volgt samengevat: "Het karakteristieke herenhuis is een vrij gave representant van de vroeg-twintigste eeuwse woonhuisarchitectuur en is daarom van architectuurhistorische waarde. Het maakt deel uit van de waardevolle vroeg-twintigste eeuwse bebouwing in de Wilhelminastraat en heeft daarom ook een grote ensemblewaarde". 

In april 2006 kwam het kantoorpand te koop. Binnen twee weken konden belangstellenden een bod bij Domeinen uitbrengen. De hoogste bieder is de koper. Het pand is na de verkoop in april vanaf juni 2006 grondig aangepakt. Het uitgangspunt bij de verbouwing is "het in ere herstellen van de oude situatie (twee herenhuizen) en volledig restaureren". De buitenzijde is geheel gerestaureerd en in een nieuwe verflaag gezet. Tevens is het gehele pand voorzien van dubbelglas. De binnenzijde is, binnen de mogelijkheden, in oude staat terug gebracht.Het linker pand (nr. 19) is verkocht aan de familie Van Rey. Deze familie verkast van Schotland naar Nederland. 

Het pand heeft in 2006 enige maanden in de steigers gestaan tijdens de verbouw. Op nummer 21 heeft de eigenaar de oorspronkelijke ingang weer hersteld en de later gerealiseerde toegang aan de zijmuur weer weggewerkt.

Geschreven door Pieter Cruiming