Toelichting op het kunstobject de raven aan het Parkplein in Oud Zuid.

Op 21 juni 2008 is op het Parkplein het kunstobject Dialoog onthuld. Het initiatief voor kunst op het Parkplein, is genomen door een petit comité van de Vereniging Centrum Zuid. In samenspraak met de omwonenden is gekozen voor de 4 raven van de Belgische kunstenaar Hugo Duchateau. De heer Duchateau was een van de genodigden bij de onthulling en was zeer tevreden over zowel de plaats van z’n creatie als de grote aandacht die aan de onthulling werd besteed.

duchateauraafassistent

Hugo Duchateau (l) met assistent en 1 raaf
Foto Marjory Visser

Aan de heer Duchateau is een aantal vragen voorgelegd ter toelichting op zijn ontwerpkeuze.

Waarom heeft u raven gebruikt en dit ontwerp Dialoog genoemd?

De kraaiachtige vogels zijn naar het schijnt zeer slimme dieren, en staan bekend voor hun sociale en communicatieve karakter. De plaats van deze installatie is van groot belang, want aan het pleintje waar verscheidene straten samenkomen, en waar dus de mogelijkheden tot ontmoeten en communicatie kunnen plaatsvinden. Daarom zijn de vier vogels verbonden met spreekdraden (ze verwijzen naar de oude telefoondraden).

De raven hebben op hun kop een met een witte kleur gevuld kroontje. Wat is de betekenis hiervan?

Omdat deze vogelsoort intelligent is (ook monogaam, maar dit terzijde), maak ik er koninklijke vogels van en krijgen ze een kroontje. Dat de boven-binnenkant wit is, heeft te maken met de herkenbaarheid van het kroontje zelf. Zonder het wit zouden de punten van de kroontjes versmelten met de rest en dus daarom het wit.

En de zwarte kleur?

Zwart is de normale kleur van deze vogels. Het is niet zo omdat ze een donkere of trieste kleur hebben, dat ze niet interessant zouden zijn. Het uiterlijk van mens en dier is niet zo belangrijk, wel wat ze zijn!!!

Heeft u met dit ontwerp nog iets anders willen uitdrukken?

Deze installatie wil zeggen, indien deze vogels met mekaar rekening houden, kan dit een mooi voorbeeld zijn voor de mensen.

ravenindeherfst

Alle 4 in de herfst
Foto Tjalling Visser